Tussentijdse Toets ( T.T.T. )


Voordat leerlingen van de categorie B opgaan voor het praktische rijexamen bestaat de mogelijkheid dat zij een Tussentijdse toets afleggen. Deze toets moet gezien worden als onderdeel van de rijopleiding.
De voordelen van Tussentijdse toets zijn.

1. Je kan een vrijstelling halen voor wat betreft de bijzondere manoeuvres.
2. Het onbekende is weg, je weet wat je kan verwachten voor het praktijk examen.
3. Je bent over het algemeen minder zenuwachtig omdat het onbekende weg is.
4. Je maakt alvast een proef examen mee.

Het beste moment voor deze toets is wanneer de leerling ongeveer twee derde van de rijopleiding doorlopen heeft. Tijdens de toets komen die zaken aan de orde die onderwerp van beoordeling zijn tijdens het praktijkexamen. De examinator treedt bij de Tussentijdse toets op als adviseur. Hij draagt in samenspraak met de leerling en de opleider eraan bij, dat in het nog resterende deel van de opleiding aandacht wordt besteed aan die zaken die tijdens de toets nog niet op het examenniveau waren.