De Theorieopleiding.......  


Online Theoriecursus volgen.

Met deze vorm van theorie leren kan men elk gewenst uur van de dag inloggen en leren. De online examentraining is altijd up to date en uiteraard gebaseerd op het CBR Theorie examen, dat houdt in dat de vraagstelling en de tijd die eraan gekoppeld is overeen komen met het CBR Theorie examen.

Het Theorie examen kan men zelf aanvragen via www.cbr.nl

Wij kunnen uiteraard ook de aanvraag voor je verzorgen.

Ter info…….

Om aan het theorie-examen deel te kunnen nemen, moet de kandidaat de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
De kandidaat moet zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
Verder moet de kandidaat woonachtig in Nederland zijn.

Het theorie-examen bestaat uit twee onderdelen.

Het examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Deze vragen worden gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties, gezien vanuit de positie van de bestuurder. Gevraagd wordt wat men zou doen in elk van deze situaties. Er kan worden gekozen uit “remmen” (er is sprake van een onmiddellijk gevaar), “gas loslaten” (er zou zich een gevaarlijke situatie kunnen voordoen) en “niets”(er is geen sprake van enig gevaar). Van deze 25 vragen moeten er tenminste 13 goed worden beantwoord.

Na de vragen over gevaarherkenning volgen 40 vragen, waarvan de eerste 30 betrekking hebben op wet- en regelgeving en de laatste 10 op verkeersinzicht. Van deze 40 vragen moeten er tenminste 35 goed worden beantwoord. Dit deel van het examen bevat ja/nee vragen, meerkeuzevragen en open vragen.

Beide onderdelen vormen samen één examen; er kan geen examen gedaan worden voor de afzonderlijke onderdelen.

Men is alleen geslaagd als voor beide onderdelen een voldoende is behaald.

Dit examen duurt ongeveer drie kwartier.

Na afloop van het examen ontvangt de kandidaat ter plaatse de uitslag van het examen. Dat gebeurt door middel van een uitslagformulier. Op dit uitslagformulier wordt aangegeven hoeveel vragen een kandidaat per examenonderwerp foutief (of helemaal niet) heeft beantwoord. De examenonderwerpen zijn door middel van een codeletter aangegeven. In uitzonderlijke gevallen kan niet direct een uitslag worden afgegeven. De kandidaat krijgt dan later de uitslag schriftelijk thuisgestuurd. De uitslag van het theorie-examen is een jaar en zes maanden geldig.

Overzicht examenonderwerpen

A = algemene bepalingen verkeerswetgeving
B = bepalingen rijbevoegdheid en rijbewijzen
C = inrichting, belading en slepen van voertuigen
D = techniek, onderhoud en controle van voertuigen
E = gebruik gordels en helmen; zitplaats voor passagiers
F = milieubewuste en energiezuinig rijden
G = risico’s i.v.m. toestand bestuurder
H = risico’s i.v.m. eigenschappen en toestand eigen voertuig
J1) = risico’s i.v.m. aanwezigheid en gedrag ander verkeer
K1) = risico’s i.v.m. weg-, zicht- en weersomstandigheden
L = handelen bij ongevallen en pech onderweg
M = voor laten gaan op kruispunten (verlenen van voorrang)
N = voor laten gaan bij het afslaan
O = voor laten gaan van blinden, gehandicapten en voetgangers
P = voor laten gaan van voorrangsvoertuigen, militaire colonnes, uitvaartstoeten en trams
Q = uitvoeren van / voor laten gaan bij bijzondere manoeuvres
R = plaats op de weg en voorsorteren
S = inhalen
T = snelheid
U = stilstaan en parkeren
V = geven van tekens en signalen; gebruik gevarendriehoek
W = gebruik van lichten
X = verkeersborden
Y = verkeerslichten en aanwijzingen
Z = verkeerstekens op het wegdek
1) Indien achter de letter J en K een G staat, bijvoorbeeld JG, dan betreft het een vraag over gevaarherkenning.